Πολιτική Cookie

Ορισμός και λειτουργία των cookie

Τα cookie είναι αρχεία που περιέχουν πληροφορίες και δημιουργούνται στον υπολογιστή ή στο τερματικό του χρήστη κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο.

Τι είδους cookie χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο;


Α) Ανάλογα με την οντότητα που τα διαχειρίζεται

Τα δικά μας: είναι αυτά που στέλνουμε στον υπολογιστή ή το τερματικό σας από τον Ιστότοπο.

Από τρίτους: αυτά που αποστέλλονται στον υπολογιστή ή το τερματικό σας από έναν τομέα ή μια ιστοσελίδα που δεν διαχειρίζεται η GpsMob, αλλά οι ακόλουθες οντότητες:

  • Google (Analytics) www.analytics.google.com - μας επιτρέπουν να αναλύουμε την απόδοση του ιστότοπου και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μας.
  • Google (Ads) www.ads.google.com - επιτρέπουν τη βελτίωση της απόδοσης των εκστρατειών μάρκετινγκ.
  • Microsoft (Bing Ads) www.ads.microsoft.com - μας επιτρέπουν να αναλύουμε την απόδοση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μας.

Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις μεταφορές σε τρίτες χώρες, εάν υπάρχουν, που πραγματοποιούνται από τρίτους στις αντίστοιχες πολιτικές τους.


Β) Ανάλογα με το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργοποιημένα

Συνεδρίας: αυτά επιτρέπουν τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στον Ιστότοπο και εξαφανίζονται όταν λήξει η συνεδρία.

Μόνιμα: τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα στο τερματικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για ορισμένο χρονικό διάστημα.


Γ) Ανάλογα με τον σκοπό τους

Τεχνικά: επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας. Επίσης, επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων συμπληρωματικών μέσων που ολοκληρώνουν τις λειτουργίες του Ιστότοπου και επιτρέπουν την ενσωμάτωση στοιχείων ασφαλείας, την αναγνώριση της συνεδρίας του χρήστη, την ενεργοποίηση των πυλών πληρωμών κ.λπ.

Ανάλυσης: μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε ποσοτικά τον αριθμό των χρηστών και να μετρήσουμε και να πραγματοποιήσουμε στατιστική ανάλυση της χρήσης που κάνουν οι χρήστες του ιστότοπού μας. Για τον σκοπό αυτό, αναλύουμε την περιήγηση στον ιστότοπό μας προκειμένου να βελτιώσουμε το φάσμα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Διαφημιστικά και συμπεριφοριστικά: αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που λαμβάνονται μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών περιήγησης, οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προφίλ στο οποίο μπορεί να προσφερθεί συγκεκριμένη διαφήμιση.


Πώς μπορούν να ρυθμιστούν ή να απενεργοποιηθούν τα cookie;

Ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τα cookie κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί τις επιλογές και τις οδηγίες που προσφέρει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Αυτά τα προγράμματα περιήγησης υπόκεινται σε ενημερώσεις ή τροποποιήσεις, οπότε δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Σε περίπτωση που ο χρήστης απενεργοποιήσει τη χρήση των cookie, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, αλλά ενδέχεται να περιοριστεί η χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών του.

Σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης των cookie στον Ιστότοπο, η Πολιτική Cookie θα ενημερωθεί δεόντως.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, συμβουλευτείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησής σας. Σας προτείνουμε επίσης να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο Aboutcookies όπου θα βρείτε λεπτομερείς εξηγήσεις για το πώς να διαγράψετε τα cookie από τον υπολογιστή σας και γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie.