Πολιτική απορρήτου

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η SWEETMOBILE, S.L. με αριθμό φορολογικού μητρώου B-66669094 και έδρα στη διεύθυνση Avda. Corts Catalanes N5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Βαρκελώνη).

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την αντιμετώπιση αιτημάτων για πληροφορίες ή/και ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον χρήστη
  • Για την ενημέρωση σχετικά με προσφορές ή εμπορικά νέα
  • Για να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας

Σε ποιους θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Παρόλα τα παραπάνω, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται από παρόχους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται εφόσον ο χρήστης δεν ζητήσει τη διαγραφή τους, προκειμένου η GpsMob να μπορεί να διαχειρίζεται τα αιτήματα και να συνεχίζει να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών που μας παρέχουν τα δεδομένα τους;

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, τη διαγραφή τους, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επίσης, μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό, τη μεταφορά και την αντίρρηση της επεξεργασίας των δεδομένων του, σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του.

Αντίστοιχα, ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται αναδρομικά η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@gpsmob.com.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση και επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία ή να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορεί να απευθυνθεί στον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων (www.aepd.es).