Personvernerklæring

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dataene dine?

SWEETMOBILE, S.L., med skatteidentifikasjonsnummer (NIF) B-66669094 og registrert adresse Avda. Corts Catalanes N5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spania.

Til hvilke formål samler vi inn dataene dine?

Vi behandler opplysningene som brukerne gir oss til følgende formål:

  • Svare på forespørsler om informasjon og/eller spørsmål fra brukeren
  • Informere om kommersielle tilbud og nyheter
  • Invitere til å delta i spørreundersøkelser om produktene og tjenestene våre

Til hvilke mottakere oppgir vi dataene dine?

Personopplysninger blir ikke oppgitt til tredjeparter, bortsett fra hvis det er lovpålagt. Dataene kan imidlertid bli lagret hos aktører utenfor EØS-området, når disse tilbyr konfidensielle og trygge forhold som samsvarer med garantiene våre.

Hvor lenge oppbevarer vi din personlige informasjon?

Personlig informasjon oppbevares så lenge brukeren ikke ber om at den blir slettet, for at GpsMob skal kunne håndtere forespørsler og fortsette å sende nyhetsbrev som kan være av interesse.

Hvilke rettigheter har brukerne når de oppgir informasjon til oss?

Brukeren kan utøve sin rett til å få tilgang til sin personlige informasjon, samt til å rette opp feilaktige opplysninger, eller til å få slettet dataene når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble samlet inn til. Brukeren kan også be om å begrense, overføre eller motsette seg behandling av dataene sine, i bestemte situasjoner og av grunner i forbindelse med hans/hennes bestemte situasjon.

I tillegg kan brukeren når som helst trekke tilbake sitt samtykke til å behandle den personlige informasjonen, uten at dette påvirker behandlingen av personlig informasjon som allerede er utført med tilbakevirkende kraft.

Rettighetene det har blitt gjort rede for ovenfor kan utøves ved å sende en e-post til info@gpsmob.com.

Dersom brukeren ikke får et tilfredsstillende svar og ønsker å reklamere eller å få mer informasjon angående en hvilken som helst av disse rettighetene kan han/hun henvende seg til det spanske datavernbyrået, Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).